Category Archives: Văn Học

Buổi ra mắt sách Những Mảnh Đời Sau Song Sắt

Giới thiệu quyển hồi ký trong tù của blogger- tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên

BÀI THƠ VỀ XÁC NGƯỜI BÓ CHIẾU CHỞ TRÊN XE GẮN MÁY

BÙI CHÍ VINH

Đất nước nghèo mạt hạng

Anh bó xác em vào manh chiếu cột sau xe
Bọn quý tộc đỏ tiền muôn bạc vạn
Mở mắt mà coi chân người chết xanh lè
Mở mắt mà coi dân chúng chửi thề
Có đánh bắt xa bờ, cá cũng không ăn được
Vua quan hàng ngày tẩm bổ nhân sâm
Trong khi con nít ốm đau không có thuốc
Đất nước biến thành chư hầu Trung Quốc
Lũ Mạc Đăng Dung quỳ mọp trước thiên triều
Đám Lê Chiêu Thống xem dân như thù địch
Gò Đống Đa đồng nhân dân tệ phủ xanh rêu
Đất nước nghèo bởi một bầy sâu
Gặm tất cả tài nguyên đem dâng giặc
Thân xác Việt Nam mà hồn vía tận nước Tàu
Có biến cố là quay đầu phương Bắc
Đất nước quá nghèo nên anh bó xác
Chở em đi lủng lẳng khóc cuộc đời
Bọn quý tộc đỏ quá giàu nên không dư nước mắt
Chúng dại gì cho nước bốc thành hơi…
16-9-2016
BCV

Truyện ngắn: Thằng đầu quăn và ông Cả Phú.

Nguyễn Trung Định(facebook)

Đêm xã nghĩa tối đen như mực, gió lộng ù ù.
Ông Cả Phú tay cầm dao tay đốt đèn mù u đi tìm thằng đầu quăn cắt tiết, vì nó dám đánh rắm vào mặt ông.
Lần này ông Cả quyết cắt tiết thằng đầu quăn đồng thời dằn mặt bầy sâu.

Ông Cả đi rất khẽ bên lối cỏ hoang mọc đầy có bầy sâu ngự trị ở đấy, bầy sâu sau 71 năm dài hôm nay đây hoành hành trong đám cỏ hoang giữa mịt mùng của đêm xã nghĩa. Tiếp tục đọc Truyện ngắn: Thằng đầu quăn và ông Cả Phú.