Category Archives: Phỏng Vấn

Ngày Xứ Người, Đêm Đất Mẹ

(baotreonline.com)Trò chuyện với một nhà bất đồng chính kiến lưu vong
Phạm Thị Hoài thực hiện

phamhongson_bbc

Cuộc trò chuyện này được thực hiện qua thư điện tử, với nhà bất đồng chính kiến Phạm Hồng Sơn, người từng bị chính quyền Việt Nam kết án 13 năm tù, sau giảm thành 5 năm tù và 3 năm quản thúc, nay sống tại Paris, Pháp.

Phạm Thị Hoài: Thưa anh Phạm Hồng Sơn, anh sống ở Paris vừa tròn một năm. Vì sao có cuộc ra đi này? Tiếp tục đọc Ngày Xứ Người, Đêm Đất Mẹ