Category Archives: Luật Sư Đinh Thạch Bích

Chia Cắt Mà Không Đập – Mỹ Dồn Tàu Vào Thế Tự Chết

Đinh Thạch Bích

94b4014a9b0b72552b1a

Cố Bám Mỹ Chưa Xong – VGCS Diễn Trò Ngoặt Về Bên Tàu

Đinh Thạch Bích

ttxvnchu-tich-quoc-hoi-hoi-kie-4384-5500-1562978443
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc kinh hôm qua. Ảnh: TTXVN.