Category Archives: Dân Oan

Nỗi Oan Ức của Dân Oan Trần Thị Thành, phần 2:

Khủng Hoảng vì “Giấy Mời”

Sau khi đăng bài “Nỗi Oan Ức của Dân Oan Trần Thị Thành, phần 1”, trên website Dân Làm Báo được một ngày, thì tôi nhận “Giấy Mời” của UBND Thị trấn để tham dự buổi hòa giải về việc tranh chấp đất.

Continue reading Nỗi Oan Ức của Dân Oan Trần Thị Thành, phần 2: