Category Archives: Chuyện Quê Nhà

Chuyện Quê Nhà 50

Luật Sư Đinh Thạch Bích

Sau khi Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đồng bọn được côn an đưa về, chúng được thả tự do và lên Facebook khủng bố Linh Mục Nguyễn Duy Tân.
Advertisements