Chiến Tranh Lạnh Bẩn Mỹ-Tàu – VGCS Hưởng Lợi Đang Tưởng Bở

Luật Sư Đinh Thạch Bích
Máy bay không người lá ScanEagle của Mỹ. Ảnh: US Navy.

Máy bay không người lá ScanEagle của Mỹ. Ảnh: US Navy.

Advertisements