9g sáng nay 10/5/2019. Những người dân oan Đồng Nai, Ninh Bình, Bạc Liêu, Bình Định, Hà Nội cùng kêu oan và tố cáo quan tham cướp đất trước phủ chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.