10/4/2019:Dân oan kêu oan trước trụ sở TCD.TW số 1 Ngô Thì Nhậm.

Advertisements