9g sáng nay, 3/4/2019. Những người dân oan các tỉnh Đồng Nai, Trà Vinh, Ninh Bình, Bình Định, Thái Bình cùng đến phủ thủ tướng cp kêu oan và tố cáo quan tham cướp đất, đập phá tanh bành nhà cửa

Advertisements