Nhà cầm quyền mở loa khủng bố bà con VRLH trong giờ cầu nguyện

Advertisements