HÀNG TRĂM NHÀ ĐẦU TƯ ĐỨNG TRƯỚC CỔNG TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI YÊU CẦU TÒA XỬ CÔNG KHAI – MINH BẠCH – ĐÚNG PHÁP LUẬT.