Vào ngay 28-02-2019, Tiểu thương chợ Sặt , Hố Nai , Biên Hoà; cầm biểu ngữ CHÀO ĐÓN ÔNG TRUMP- ĐẢ ĐẢO TRUNG QUỐC. Nhưng bè lũ tay sai của Tàu Cộng đã đến xé nát biểu ngữ .

Advertisements