Chuyện Quê Nhà 115

Luật Sư Đinh Thạch Bích

50927140_369872490502436_5506164776599814144_n
THẦY THÍCH ĐỒNG QUANG : “TÔI LÀ NGƯỜI LẠY PHẬT, CHỨ KHÔNG LÀ NGƯỜI LẠY CỘNG SẢN “

Advertisements