Chuyện Quê Nhà 101

Luật Sư Đinh Thạch Bích

duong_thu_thiem_2_zing_1_1
Việt Nam sẽ xây nhà hát 1.500 tỷ trên phần đất cướp của dân Thủ Thiêm.