Sáng ngày 31/5/2018, 139 hộ dân mặt đường La Thành, Hà Nội, đồng lòng xuống đường yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời cho dân về việc lấy nhà dân làm bãi gửi xe !!!