AI ĐÃ NGĂN VIỆC BẮT TT DƯƠNG VĂN MINH QUỲ DÂNG LÁ CỜ TREO TRÊN DINH ĐỘC LẬP CHO ÔNG PHẠM HÙNG NGÀY 30/4/1975 ?

Phạm Viết Đào(facebook)
Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, có 3 ủy viên Bộ chính trị trực tiếp tham gia đó là: Phạm Hùng, Lê Đức Thọ và Văn Tiến Dũng…
Đại tướng Văn Tiến Dũng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, làm Tư lệnh; ông Phạm Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, làm Chính uỷ…
Theo kế hoạch tác chiến vạch sẵn, cánh quân Phạm Hùng, Văn Tiến Dũng được phân công đánh và tiếp quản Dinh Độc Lập; Thế nhưng cuối cùng thì cánh quân vào được Dinh Độc Lập đầu tiên lại là cánh quân phía đông do Tướng Lê Trọng Tấn làm tư lệnh…

Người đầu tiên vào tiếp cận tổng thống Dương Văn Minh là tướng Hoàng Đan, lúc đó hình như đeo lon đại tá. Khi đã dồn nội các của Dương Văn Mình vào một căn phòng, tướng Hoàng Đan đã kịp điện báo ra bắc để báo cáo với Bí thư thứ nhất Lê Duẩn về chiến công đầu của cánh quân miền đông. Khi nhận được tin này, ông Lê Duẩn đã dặn tướng Hoàng Đan là “không được làm nhục người ta…”, tức không được làm nhục cá nhân ông Dương Văn Minh và nội các của chính quyền Sài Gòn…
Khi cánh quân của ông Phạm Hùng vào được dinh độc lập, việc đầu tiên ông Phạm Hùng định buộc Dương Văn Minh phải quỳ dâng lá cờ 3 sọc của chính quyền Sài Gòn cho ông. Việc này đã bị ông Hoàng Đan phản đối và báo cho ông Phạm Hùng biết đó là lệnh của Ba Duẩn; lúc đó chính ủy Phạm Hùng mới thôi…
Về lá cờ treo trên dinh Độc Lập thì sau ngày 30/4/1975 cũng đã xảy ra tranh dành quyết liệt: Ai là chủ nhân ông đầu tiên giật được lá cờ này…
Hồi đó phía điện ảnh có sự tham gia của nhà quay phim Lưu Xuân Thư ghi được hình ảnh ai là tác giả giật được lá cờ nên mới làm trọng tài cho việc tranh dành công đầu này…
Sau 30/4/1975 nhà quay phim Lưu Xuân Thư đã được thưởng lớn vì ông là nhân chứng không thể phủ nhận, chính ông ghi được hình ảnh cánh quân nào lập công đầu trong việc tiến vào dinh Độc Lập…
P.V.Đ.
( Ghi lại theo lời kể của một nhân chứng)