Tổng Hợp Tin Tức 26 Tháng 04, 2018

Luật Sư Đinh Thạch Bích

South Korean President Moon Jae-in shakes hands with North Korean leader Kim Jong Un during their meeting at the Peace House
Hai lãnh đạo bắt tay trong Nhà Hòa bình, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: Reuters.