G-7 Đồng Loạt Ra Tay – CS Nga Tàu Vất Vả

Luật Sư Đinh Thạch Bích

31206337_1221089004692772_1615297763325453991_n

Đô Đốc Philip S. Davidson.Nhắn nhủ cùng Quốc hội và toàn dân Mỹ:”Thế giới đã mất Biển Đông về tay Tàu cộng!”