Chuyện Quê Nhà 77

Luật Sư Đinh Thạch Bích

6 ngư dân trên tàu cá bị tông chìm ở Hoàng Sa về đến đất liền an toàn. Ảnh: Tử Trực
Advertisements