Buổi ra mắt sách Những Mảnh Đời Sau Song Sắt

Giới thiệu quyển hồi ký trong tù của blogger- tù nhân chính trị Phạm Thanh Nghiên

Advertisements