KÍNH TIỄN BIỆT ANH, NHÀ BÌNH LUẬN LÝ ĐẠI NGUYÊN

Được đọc anh từ khi tôi còn khá nhỏ ở Hội An và đọc nhiều hơn trong thời gian vào đại học ở Sài Gòn khi anh làm chủ bút và viết bình luận hàng tuần trên báo Sóng Thần. Giới trí thức Sài Gòn trước 1975 xem nhà bình luận Lý Đại Nguyên như một lý thuyết gia.

Tác phẩm anh dành nhiều thời gian nghiên cứu và tổng hợp nhất là Tổng Thức Vận gói ghém quan điểm của anh về Nhân Chủ Đạo. Anh hoàn tất biên khảo Tổng Thức Vận từ năm 1962 tại Sài Gòn nhưng chỉ in tại Mỹ lần đầu 37 năm sau.

Là một bậc cao niên ra đời trước tôi tròn một phần tư thế kỷ, lẽ ra tôi nên gọi bằng chú nhưng giống như với Gs Nguyễn Ngọc Bích, nhà bình luận Trần Bình Nam tôi gọi các vị bằng anh trong kính trọng nhưng thân tình.

Nhà bình luận Lý Đại Nguyên sinh năm 1930 và lớn lên trong lý tưởng và hoài bảo phục hưng dân tộc khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp.

Năm 16 tuổi anh tham gia phong trào kháng chiến chống Pháp nhưng từ bỏ sớm vì hiểu ra bản chất CS của phong trào Việt Minh. Khẩu hiệu “giành độc lập” của Việt Minh chỉ là chiếc bình phong che đậy âm mưu CS hóa đất nước.

Ý thức cuộc chiến Việt Nam thực chất là chiến tranh ý thức hệ, anh vào Sài Gòn và tiếp tục dùng ngòi bút để nâng cao nhận thức người dân trước hiểm họa CS và đóng góp vào tiến trình dân chủ hóa đất nước theo quan điểm chính trị của anh.

Sau 1975, anh bị CS bỏ tù suốt 10 năm vì lý do như bản cáo trạng CS đọc khi xét nhà: ngòi bút của anh “gây hoang mang dư luận”.

Sau khi định cư tại Mỹ năm 1995, anh tiếp tục viết và viết rất đều. Bên cạnh các tác phẩm dày anh còn viết nhiều bình luận ngắn theo dòng thời sự để chuyển cho thân hữu và báo chí.

Nhờ một ngọn gió nhân duyên nào đó thổi qua, tôi may mắn được anh để ý. Qua email, thỉnh thoảng anh nhắc nhở những điều tôi cần lưu ý và những vấn đề tôi nên quan tâm.

Những năm sau này, khi tuổi đã cao, anh quan tâm nhiều hơn đến văn hóa Phật Giáo và khuyến khích các cư sĩ trẻ dành nhiều thời gian hơn cho lãnh vực này. Tôi luôn xem anh như một bậc thầy và âm thầm học hỏi nơi anh những suy tư của một bậc trí thức mang nặng lòng yêu nước.

Cả hai lần tôi đến California để giới thiệu văn thơ, anh chị đều đến dự. Năm 2005 tôi mới được gặp anh chị Lý Đại Nguyên lần đầu nhưng tình thân như đã có từ lâu lắm. Chị trìu mến bảo “Chị tới thăm em nhưng để anh ở lại còn chị phải về nhà giữ cháu.” Tháng Giêng 2015, tôi trở lại Nam California để giới thiệu Chính Luận, anh chị có mặt rất sớm. Anh tuổi cao, sức khỏe yếu dần, mấy lần nhập viện và xuất viện nhưng đã ngồi tham dự cho đến cuối chương trình.

Nhà bình luận Lý Đại Quyên qua đời sáng sớm ngày 30 tháng 12, 2017 tại California, Hoa Kỳ, thọ 87 tuổi.

Được vào tuổi thượng thọ là một hiếm hoi nhưng với anh có lẽ sự nghiệp, hoài bảo, ước mơ vẫn còn dang dở. Đất nước chưa thoát khỏi bàn tay của một thiểu số CS độc tài, đạo đức dân tộc suy đồi va nền văn hóa Việt Nam đang băng hoại.

Nhưng lịch sử dân tộc như những ngọn sóng triều, một lớp cuốn ra xa sẽ có một lớp khác vỗ vào bờ và cứ thế trường tồn cùng nhân loại. Anh để lại cho chúng tôi và các thế hệ sau những kiến thức quý giá và đó sẽ là hành trang để chúng tôi tiếp tục lên đường.

Kính tiễn biệt anh, nhà bình luận Lý Đại Nguyên và cầu nguyện hương linh anh sớm được vãng sanh Cực Lạc.

Trần Trung Đạo
Boston, Hoa Kỳ, 30-12-2017

Advertisements