Phỏng vấn bà Nguyễn Tuyết Lan mẹ blogger Me Nấm

Nguyễn Hoàng Vi thực hiện.

Lời nói sau cùng của Mẹ Nấm tại toà: “Nếu cho tôi làm lại từ đầu, tôi vẫn đi con đường này…”

Advertisements