DÂN OAN: TIẾP TỤC BIỂU TÌNH TRỨỚC TRỤ SỞ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CSVN.

Sáng nay, 28-9-2016 Dân oan các tỉnh Đồng Nai, Kiên Giang, Ninh Bình, Bình Định, Thanh Xuân- Hà Nội. Tiếp tục đến trụ sở trung ương đảng csvn-ông Nguyễn Phú Trọng. Dân oan Yêu Cầu giải quyết việc khiếu nại- tố cáo quan tham chính quyền địa phương tham nhũng CƯỚP SẠCH BANH đất đai, nhà ở của Dân Oan.

Cơ quan trung uơng cứ kéo dài việc giải quyết KN-TC về đất đai của dân oan. Người dân ăn dầm, nằm giề tại Hà Nội gần 1 năm trời, cũng chưa được trung uơng giải quyết…???

Dân oan đang kêu oan, kêu cứu cứ bị lực lượng an ninh, công an, dân phòng khống chế lên xe đưa đi. Dân oan rất bức xúc kêu oan thảm thiết khắp nẻo đường Hà Thành.

(Hà Nội 28-9-2017).