TIN NÓNG:Tiếng Kêu Oan Xé Lòng.

10g sáng nay, 29-82017. Dân Oan các tỉnh phía Nam đến trụ sở văn phòng trung ương đảng CSVN – ông Nguyễn Phú Trọng . Biểu Tình : Yêu cầu giải quyết Khiếu nại – tố cáo việc đất đai của Dân.
Đã hơn 5 tháng, Dân Oan các tỉnh đang ăn chực nằm chờ tại Hà Nội . Mong trung ương giải quyết trả đất, trả nhà của dân. Để ổn định cuộc sống.
Thật đau đớn cho Dân Oan cứ bị Quan Sai Nha của Hà Thành khống chế lên xe đưa về đổ xuống ổ Bao Che cho các tỉnh tham nhũng- số 1 ngô thì nhậm, Hà Đông, Hà Nội.
Biết bao giờ …??? Dân oan được trả đất, trả nhà…?! Đau khổ cho Dân nghèo…