Nóng: Đang biểu tình chống Formosa ở quốc lộ 1A, Quảng Bình.

Advertisements