Tổng Hợp Tin Tức 28 Tháng 09, 2016

Luật Sư Đinh Thạch Bích

Chiến dịch khởi kiện Formosa. Quốc nội Linh mục Anton Đặng Hữu Nam dẫn đầu đoàn người đi nợp đơn khởi kiện- ĐGM Giuse Ngô Quang Kiệt tái xuất hiện ủng hộ giáo dân và phái đòan. Trong khi đó ĐGM Phao lô Nguyễn Thái Hợp công du bắc Mỹ và châu Âu vận động cho vụ việc được nêu trên.


BLTS – Cung Đình Loạn To Nhưng VGCS Còn Cố Bám

Advertisements