XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH VÌ MÔI TRƯỜNG.

Đúng 7h ngày 7-8-2016, gần một ngàn Giáo Dân xứ Vĩnh Hòa, Giáo phận Vinh với rất nhiều băng rôn, biểu ngữ xuống đường biểu tình trước UBND Xã Hợp thành, đòi nhà cầm quyền phải đóng cửa và khởi tố Formosa.

Advertisements